Šta sve pružaju različite vrste osiguranja na putevima

kasko osiguranje

Upravljanje vozilom podrazumeva obezbeđivanje obaveznog,  ali i dobrovoljnog osiguranja. Ne samo da je važno biti osiguran tokom putovanja i vožnje u zemlji i inostranstvu, već je značajno obezbediti nadoknadu troškova i štete ukoliko se prouzrokuje drugim učesnicima, njihovim vozilima kao i trećim licima. 

Različite vrste osiguranja na putevima obezbeđuju mnogo benefita. Tu su osiguranje od autoodgovornosti kao obavezna varijanta, dobrovoljno kasko osiguranje i putno osiguranje sa kojima je odlazak u drugu zemlju znatno lakši i sigurniji. Svaka vrsta pojedinačno, kao i sve zajedno, pružaju odlične pogodnosti osobama koje ih blagovremeno ugovore. 

Nadoknada štete na vozilima – kasko osiguranje i od autoodgovornosti

Osiguranje od autoodgovornosti koje se ugovara i plaća obavezno, kao i kasko osiguranje koje je dobrovoljno, pružaju nadoknade u slučaju nezgode na putevima. Naime, upravljanje vozilima može da bude vrlo nepredvidivo, posebno u slučaju otežanog stanja na putevima, gužvi, klizavog kolova i loših vremenskih uslova. Uz sve to, automobili nisu uvek najnovijih generacija i ne moraju imati inovativnu tehnologiju, elektroniku i automatske funkcije. Uz kombinaciju dejstva više faktora, može doći do neželjenih nezgoda na putevima i najvažnije je da se sačuvaju životi ljudi. 

Kasko osiguranje pruža nadoknadu troškova na vozilima usled udesa, zatim nezgoda koje su posledice oštećenja puteva, odrona, požara i eksplozije, iskakanja životinja, snega, leda i mnogo toga drugog. Sa druge strane, osiguranje od autoodogovornosti je obavezno i ugovara se najmanje jednom godišnje – prilikom registracije automobila i glasi na vozilo. Pruža regulisanje troškova za oštećenje vozila i lica koja nisu kriva, od strane osiguranika čiji automobil je napravio štetu. Obe vrste podrazumevaju plaćanje premije, kao osigurane sume na određeni vremenski period, iz koje se nadoknađuju troškovi na vozilima učesnika u slučaju nezgode. 

Nadoknada troškova lečenja i zbrinjavanja – putno osiguranje

Putno osiguranje podrazumeva pokrivanje svih troškova, koji mogu nastati ukoliko dođe do saobraćajne nezgode tokom boravka u inostranstvu. Ugovara se na određeni vremenski rok, uz premiju osiguranja i uslove koji će odgovarati kako klijentima, tako i samim osiguravajućim društvima. U slučaju da do nezgode dođe, osiguravajuća kuća nadoknađuje sve neophodne troškove i organizuje zbrinjavanje, lečenje i ozdravljenje pacijenata u inostranstvu. To može da bude plaćanje prevoza do najbliže urgentne ustanove kao i bolnice, zatim lečenje, niz medicinskih sredstava, specijalni tretmani i terapije, kao i povratak u matičnu zemlju. 

Pored toga, putno osiguranje nadoknađuje i brojne administrativne takse, pronalazi pravnike i prevodioce u slučaju da je to potrebno i obezbeđuje papirologiju. Svi troškovi će se nadoknaditi u slučaju da postoje fiskalni računi, fakture i drugi dokazi o nezgodi i potrebnom lečenju u inostranstvu. Putno osiguranje ima veliki značaj za svaku vrstu putovanja, kao i za sve članove porodice, bilo da se putuje sopstvenim automobilom ili drugim prevoznim sredstvom. 

Vrste osiguranja, njihove namene i karakteristike su vrlo brojne i raznolike. Dok osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje pružaju nadoknadu troškova na vozilima učesnika u slučaju nezgode, putno osiguranje daje sigurnost da ukoliko dođe do povrede u inostranstvu, pacijenti budu kompletno zbrinuti i oporavljeni. Za osiguranje je neophodno da bude prikupljena adekvatna dokumentacija, kojom se dokazuju svi troškovi i elementi nezgode, kao i da je prethodno ugovorena odgovarajuća vrsta, uz plaćanje predviđene premije.

Ugovaranje za različite vrste osiguranja vrši se po sili zakona, odnosno u skladu sa procedurama i pravilnicama koje su nezaobilazne, ali i na dobrovoljnoj osnovi. Na primer, dok je kasko osiguranje za vozila dobrovoljno, osiguranje od autoodgovornosti je obaveza za svako prevozno sredstvo. Pored toga, putno osiguranje, životno i mnoge druge vrste, klijenti biraju zbog širokog spektra koristi koje dobijaju u slučaju nezgode, ili sa protokom vremena. 

Nakodnada troškova usled nezgode koju pokriva osiguranje

Jedan od primarnih razloga iz kojih se ugovara osiguranje, jeste da bi se nadoknadili brojni troškovi koje mogu prouzrokovati saobraćajne nezgode. Naime, obavezno osiguranje od autoodgovornosti se realizuje prilikom registracije, uz uplatu odgovarajuće premije i taksi. Zatim, ukoliko dođe do nezgode, osiguranje od autoodgovornosti nadoknađuje sve troškove na vozilu i direktno licu koje je oštećeno prilikom udesa. To se zatim dokumentuje i sve preko osigurane sume naplaćuje od vlasnika vozila koje je prouzrokovalo nezgodu. 

Kasko osiguranje je na dobrovoljnoj osnovi, i takođe nadoknađuje troškove prilikom udesa i drugog mehaničkog oštećenja vozila, iz osigurane premije. Razlika je to što kasko osiguranje nadoknađuje troškove i na vozilu koje je prouzrokovalo nesreću, kao i drugim učesnicima i trećim licima. Putno osiguranje je vrsta koja se ugovara prilikom čestih putovanja u inostranstvo, jer se na taj način dobija sigurnost pokrivanja svih troškova u slučaju nezgode i povrede. Na taj način, bolnički troškovi, specijalni pregledi i tretmani, prevoz, administracija i mnogo toga drugog, nadoknađuje se iz osiguranja, uz priloženu dokumentaciju. 

Osećaj sigurnosti, bezbednosti i rasterećenosti

Veoma je značajno da se u saobraćaju postupa pažljivo, uvek vozi umereno u skladu sa ograničenjima, kao i sa potpunim prilagođavanjem stanju na putevima. Ipak, kako se mogu dogoditi i neke nepredviđene okolnosti, neočekivane situacije i reakcije drugih učesnika koje nisu pod našom kontrolom, može doći do nezgode. Osiguranje pruža osećaj sigurnosti i bezbednosti, da i u slučaju da dođe do nesrećnog slučaja postoji mogućnost nadoknade prouzrokovanih troškova. Najvažnije je sačuvati ljudski život, zdravlje i u slučaju povrede obezbediti brzo ozdravljenje, što uz putno osiguranje postaje brže i lakše. 

Pored toga, novčani izdaci da bi se sanirale štete na vozilima svih učesnika mogu biti neverovatno visoki, procedure dugačke i čekanje za popravke zahtevati još više vremena. Zbog svega toga, kasko osiguranje, kao i osiguranje od autoodogovornosti ukoliko se ugovori kod agencije ili društva, može učiniti da se veliki broj procedura ubrza. Na taj način, naplata štete može se realizovati za svega nekoliko dana, što će učiniti da se brzo izvrše potrebne popravke i vozila dovedu ponovo u upotrebno stanje. 

Mnogo je razloga zbog kojih je neophodno ugovoriti osiguranje, bilo da je u pitanju vrsta koja se vezuje za nadoknadu troškova licima, ili u vezi sa automobilima, delatnostima, elementarnim nepogodama i generalnom životom i poslovanjem. Kasko osiguranje pruža olakšice nadoknade troškova na vozilima usled nezgode, dok osiguranje od autoodgovornosti kao obaveza svakog vlasnika pokriva sve izdatke za štetu nastalu na prevoznim sredstvima lica koja nisu kriva. Putno osiguranje čini da se otputuje sa dozom opuštenosti, jer u slučaju nesrećnih okolnosti osiguravajuće društvo pruža potrebne usluge zbrinjavanja pacijenata, uz nadoknadu troškova. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *